O muzeu

Muzeum obrněné techniky Smržovka je největší soukromé tankové muzeum ve střední Evropě. První exponáty, kterými se dnes muzeum pyšní, byly získány v roce 1999. Na počátku nového tisíciletí byly zakoupeny vhodné prostory v podobě bývalých hal JZD a rozšiřování sbírky nic nebránilo. V současné době se v expozici nachází cca 40 exponátů z druhé světové války i poválečného období. Sbírka obsahuje především tanky, ale najdeme zde také polopásová a kolová vozidla, dělostřeleckou expozici a další militárie. Muzeum nemá žádné stálé zaměstnance, o celkový chod se stará několik opravdových nadšenců a je financováno čistě ze soukromých zdrojů.

Od roku 2011 se pořádají pravidelné setkání s válečnými veterány, avšak dnes žije pouze poslední veterán z druhé světové války, co nás v roce 2011 poctil svou účastí. V roce 2019 proběhla charitativní akce s názvem ,,Tanky jezdí pro hospic“, ze které byla část výtěžku darována na provoz Hospice sv. Zdislavy. Od roku 2020 se během letních prázdnin konají každoroční Tankové dny, při kterých se návštěvníkům nabízí možnost svezení v některých exponátech.

Součástí muzea jsou i dvě pracovní plochy pro opravu a restaurování exponátů. Posledním kompletně zrestaurovaným exponátem je americký lehký tank Stuart M3A1 z roku 1942 a nedávno proběhla rozsáhlá údržba samohybného děla SD-100. V současné době se opravuje americký stíhač tanků M-36 Jackson z roku 1944, který utrpěl rozsáhlé škody při požáru následkem dopravní nehody v Praze v roce 2019.

Muzeum je členem Asociace muzeí a galerií ČR. Muzeum má také svou Turistickou vizitku a Turistickou známku.

Návštěvní řád